Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zwiększenie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 4331P wraz z promocją zrównoważonego transportu

  • Rok inwestycji: 2020-2022

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn- Rozdrażew (droga powiatowa 4331P)

  • Łączna kwota inwestycji: 2 288 338,56 zł

Opis inwestycji

Celem projektu było zwiększenie wykorzystania transportu rowerowego przez mieszkańców powiatu krotoszyńskiego jako alternatywnej formy komunikacji oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Istotą zadania jest bowiem umożliwienie mieszkańcom gmin Krotoszyn i Rozdrażew bezpiecznego przemieszczania się pieszo bądź na rowerach, ale także poszerzenie dostępu do  korzystania z transportu publicznego. Przy nowo wybudowanej ścieżce znajdują się bowiem zatoki autobusowe i przystanki komunikacji miejskiej. Przy każdym z nich stanęły współfinansowane przez partnerów projektu stylizowane wiaty rowerowe. Wiaty te przypominają małe stacyjki kolejowe, jako że ścieżka biegnie w torze dawnej kolejki wąskotorowej. Stąd też jej nazwa – Śladami Bany.

Dzięki budowie ścieżki oraz przeorganizowaniu ruchu w Krotoszynie powstał szlak rowerowy, którym  można bezpiecznie dojechać z Rozdrażewa do Krotoszyna.  Można także dojechać do wiaty rowerem i przesiąść się na autobus, by tym środkiem transportu dotrzeć do stolicy powiatu. A stamtąd pociągiem można wybrać się na dłuższą wyprawę np. do Poznania.

W ramach projektu powstała także aplikacja na urządzenia mobilne. Zaproponowano w niej 20 szlaków rowerowych po terenie całego Powiatu Krotoszyńskiego. Trasy są łatwe, nie za długie i w miarę możliwości poprowadzone bezpiecznymi drogami – w tym istniejącymi już ścieżkami rowerowymi.  Aby bezpłatnie pobrać aplikację wystarczy wejść na Google Play lub App Store i wpisać w wyszukiwarkę – Powiat krotoszyński rowerowo! Dla wielbicieli bardziej tradycyjnych form informacji mamy papierowe mapy turystyczno-rowerowe.

Za budowę ścieżki wraz z powstałą infrastrukturą odpowiadał Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, a aplikację i mapę opracowało Starostwo Powiatowe w Krotoszynie (Biuro Promocji i Rozwoju).

Przedsięwzięcie zrealizowano w  ramach Działania 3.3. (Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.