Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy w Krotoszynie, ul. Bolewskiego 4-8

  • Łączna kwota inwestycji: 4 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie stanowi jeden z etapów inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 na zakład opiekuńczo – leczniczy i opieki paliatywnej. Planowane działania obejmują częściowy remont elewacji i części dachu, prace instalacyjne zewnętrzne elektryczne i sanitarne, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz odtworzenie ogrodzenia.
Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń stacjonarnej opieki długoterminowej, w tym opieki paliatywnej. W wyniku jej realizacji nastąpi poprawa jakości udzielanych świadczeń i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego.