Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zdalna szkoła

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Powiat Krotoszyński, szkoły powiatu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp., I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie , Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Borzęciczkach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie

  • Łączna kwota inwestycji: 99 777,60 zł

Opis inwestycji

Powiat Krotoszyński zakupił 40 laptopów wraz ze słuchawkami, które posłużyły do zdalnej nauki uczniom 5 szkół ogólnodostępnych i 3 placówek kształcenia specjalnego (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie – 6 szt, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie – 6 szt., Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – 6 szt., Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. – 6 szt., I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie – 6 szt., Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie – 4 szt., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Borzęciczkach 3 szt., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie – 3 szt). Laptopy zasiliły szkolne pracownie informatyczne.