Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego także do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie, ul. Parkowa 18

  • Łączna kwota inwestycji: 144 180,50 zł

Opis inwestycji

Zakupiono samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 61 800,00 zł.