Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach, Borzęciczki 11

  • Łączna kwota inwestycji: 141 196,80 zł

Opis inwestycji

W 2020 roku zakupiono samochód osobowy Renault Trafic do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach.

Całkowity koszt: 141 196,80 zł.

Zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn.: Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie 82 200,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 58 996,80 zł.