Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112

  • Łączna kwota inwestycji: 184 500,00 zł

Opis inwestycji

Zakupiono samochód osobowy typu bus, (max. 9 osób). Pojazd służy do przewozu osób niepełnosprawnych, został wyposażony w windę do wózka inwalidzkiego.