Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup mammografu w ramach umowy nr 1/15/11/2020/709/324 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania raka – mammografy

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2/Szpital Powiatowy w Krotoszynie ul. Bolewskiego 4-8/Mickiewicza 21

  • Łączna kwota inwestycji: 631 012,68 zł

Opis inwestycji

Nowy mammograf został zakupiony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia. SPZOZ w Krotoszynie wziął udział w ogłoszonym konkursie ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w 2020 r.” dla której jednym z ocenianych kryteriów była m.in. dotychczasowa jakość prowadzonych badań. Głównym celem tego zadania jest wymiana wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych, służących do diagnostyki chorób nowotworowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na nowe aparaty cyfrowe z możliwością ich przyszłościowej rozbudowy o dodatkowe funkcje. Aparaty takie dedykowane są pracowniom stacjonarnym. Zakup mammografów cyfrowych realizowany jest z funduszy Ministerstwa Zdrowia. W dniu 27.07.2020 r. SPZOZ w Krotoszynie znalazł się na liście realizatorów zadania wśród 11 innych placówek.

1 grudnia 2020 r. rozpoczęto wykonywanie badań mammograficznych nowym mammografem.

Mammograf kosztował: 631 012,68 zł.  Dotacja Ministerstwa Zdrowia wyniosła 600 000,00 zł.