Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Z miłością do ekologii idziemy w dorosłość – doposażenie pracowni dydaktycznej w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

 • Rok inwestycji: 2022

 • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1 (Branżowa Szkoła I stopnia)

 • Łączna kwota inwestycji: 73 377,95 zł

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. W ramach przedsięwzięcia zakupiono: 8 modeli edukacyjno-doświadczalnych, w tym:

 • model edukacyjny Woda: filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie (2 szt.),
 • model edukacyjny Gleba i woda: wpływ warunków środowiskowych i zanieczyszczeń na wodę i glebę (2 szt.),
 • zestaw do eksperymentów (1 szt.)
 • zestaw doświadczalny biodegradacja (3 szt.),
 • 6 mikroskopów biologicznych,
 • 18 laptopów,
 • zestaw filmów edukacyjnych Parki Narodowe,
 • przyrząd do pobierania próbek glebowych,
 • monitor interaktywny.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu.