Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2

  • Łączna kwota inwestycji: 2 489 861,33 zł

Opis inwestycji

Projekt w skali ogólnopolskiej, wdrożenie i prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, pozyskanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, stworzenie sieci wewnątrzszpitalnych oraz zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest tworzenie i przesyłanie dokumentacji chorych za pomocą plików elektronicznych.