Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie na ciąg pieszo – rowerowy oraz budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ul. Raszkowskiej i ul. Mahle do miejscowości Kobierno

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie, ul. Kobierska 5

  • Łączna kwota inwestycji: 2 044 048,56 zł

Opis inwestycji

Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach projektu: Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Projekt realizowany przy udziale Partnera Wiodącego – MZK w Krotoszynie oraz Partnera Projektu – Powiatu Krotoszyńskiego, działającego poprzez jednostkę realizującą projekt – Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie. Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w ramach Projektu zakupił m.in. 7 autobusów niskoemisyjnych euro 6, przebudował plac manewrowy na terenie zajezdni, zakupił system umożliwiający sprzedaż i kontrolę e-biletów.

W imieniu Powiatu realizację prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, który przebudował istniejący chodnik na ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie na ciąg pieszo – rowerowy oraz wybudował dwa nowe ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ul. Raszkowskiej i ul. Mahle do miejscowości Kobierno o długości 3.402 m.

W ramach projektu promowano działania w zakresie transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego. Jednym z elementów był kończący projekt rajd „Powiat na rowerze – zdrowo, ekologicznie i bezpiecznie”, którego trasa wiodła wykonanymi w ramach zadań powiatowych ścieżkami rowerowymi.