Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie chodnika w miejscowości Rozdrażew

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Rozdrażew

  • Łączna kwota inwestycji: 360 835,25 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano chodnik w miejscowości Rozdrażew o długości 351 m.

Inwestycję zrealizowano z porozumieniu z Gminą Rozdrażew, która dofinansowała przedsięwzięcie w wysokości 180 417,62 zł.