Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie chodnika w Konarzewie

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Konarzew

  • Łączna kwota inwestycji: 178 980,44 zł

Opis inwestycji

Wykonanie chodnika w miejscowości Konarzew,  dofinansowanie Gminy Zduny.