Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wspieranie szkolnej infrastruktury Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim poprzez zastosowanie eko-rozwiązań

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1

  • Łączna kwota inwestycji: 52 398,00 zł

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. Zakupiono i zamontowano 3 ławki solarne – nowoczesne, inteligentne ławki zapewniające niezbędne funkcje, wyposażonych w porty USB do ładowania urządzeń mobilnych i światła LED. Projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania uczniów, a także innych uczestników projektu tematyką ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań oraz wpływu działalności człowieka na środowisko, co przekłada się na wzrost świadomości ekologicznej oraz postrzeganie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. jako szkoły otwartej na rozwiązania innowacyjne i ekologiczne.

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.