Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa szpitala – wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego, Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21

  • Łączna kwota inwestycji: 25 178 529,72 zł

Opis inwestycji

To największa inwestycja w dziejach powiatu! 13 maja 2022 roku miało miejsce oficjalne otwarcie rozbudowanej części Szpitala Powiatowego  im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie. Inwestycję sfinansowano z pożyczki JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podmiotem wdrażającym pożyczkę jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Umowę o sfinansowanie projektu pod nazwą:  „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji, podpisano w październiku 2017r. Jej kwota opiewa 20 mln zł. Inwestycja finansowana jest także  z emisji obligacji o wartości 3 milionów złotych oraz ze środków własnych. W sumie  to 25, 5 miliona złotych.

Zasadniczym elementem projektu była dobudowa dwukondygnacyjnego skrzydła do istniejącego budynku, co pozwoliło na lokalizację w jednym obiekcie oddziałów: SOR, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego, chirurgicznego i ortopedycznego, pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, a także onkologicznego – z izbą przyjęć wspólną dla wszystkich oddziałów, apteką szpitalną, centrum diagnostyki i innymi pomieszczeniami technicznymi niezbędnymi dla funkcjonowania placówki.