Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 5155P Rozdrażewek-Różopole

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Droga powiatowa nr 5155P Rozdrażewek - Różopole

  • Łączna kwota inwestycji: 268 693,64 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji ułożono nakładkę asfaltową na drodze powiatowej nr 5155P Rozdrażewek-Różopole na odcinku 749m.

Zadanie zrealizowano w porozumieniu z Gminą Rozdrażew, która dofinansowała inwestycję w kwocie 134 346,82 zł.