Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Termomodernizacja budynku C – sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11

  • Łączna kwota inwestycji: 668 100,03 zł

Opis inwestycji

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące prace termomodernizacyjne: izolacja termiczna dachu oraz ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji grzewczej i oświetleniowej oraz wprowadzenie nowoczesnej wentylacji. Dzięki temu sala gimnastyczna przy ZSP 1 stała się nowoczesnym obiektem, którego koszty ogrzewania i oświetlenia zostały zracjonalizowane. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie.

Zadanie to zostało zrealizowane w  ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.