Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej – niezbędne prace budowlane, remontowe i montażowe w związku z COVID-19 (SPZOZ Krotoszyn)

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego, Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21

  • Łączna kwota inwestycji: 162 000,00 zł

Opis inwestycji

W dniu 17 marca 2022 r. otrzymano dofinansowanie ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w związku z COVID 19” w kwocie 150 tys. zł.

W ramach tego zadania wykonano rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej oraz przebudowę stacji redukcyjnej w celu zwiększenia jej przepustowości oraz zabezpieczenie wydajności instalacji tlenowej dla pacjentów leczonych w związku z COVID-19. Wartość całego zadania wyniosła 162 tys. zł.