Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w celu utworzenia oddziału ortopedycznego i pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego, Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21

  • Łączna kwota inwestycji: 7 600 000,00 zł

Opis inwestycji

Obiekt objęty zadaniem jest częścią zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21. Zakres inwestycji dotyczy przebudowy obecnej siedziby Poddziału Urazów Narządów Ruchu i Ortopedii w celu spełnienia wymogów dla oddziału ortopedii, modernizację i wymianę pokrycia dachu nad przebudowywanymi oddziałami, a także nadbudowę budynku C o jedną kondygnację, w której ulokowana zostanie szatnia dla personelu, utworzenie w budynku C na piętrze pomieszczeń dla oddziału ortopedii (punkt pielęgniarski z punktem przygotowania leków, łazienka dla niepełnosprawnych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy czysty, dyżurka lekarska z łazienką, dyżurka pielęgniarska, gabinet oddziałowej, WC personelu oraz pomieszczenie magazynku), przebudowę obecnie nieużywanych pomieszczeń po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na pracownię diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologii oraz zagospodarowanie przyległego terenu, w tym kanalizację zewnętrzną.

Na realizację inwestycji pozyskano dotację z 2. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.