Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja ścian i sklepień prezbiterium i nawy kościoła pw. Św. Trójcy w Lutogniewie oraz renowacja ogrodzenia wokół świątyni

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Parafia pw. Św. Trójcy w Lutogniewie, ul. Kościelna 14

  • Łączna kwota inwestycji: 957 924,74 zł

Opis inwestycji

Projekt dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lutogniewie – w obrębie ścian i sklepień (prezbiterium, nawa) – będącego zarazem Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, a także na zewnątrz – przy ogrodzeniu wokół świątyni.
Sanktuarium maryjne z koronowanym wizerunkiem Matki Bożej jest jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w południowej Wielkopolsce (Diecezja Kaliska).

Powiat Krotoszyński pozyskał na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98%) i przekazał je w formie dotacji parafii.