Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Renowacja i konserwacja zabytku – kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie – II etap

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie, ul. Popiełuszki 3

  • Łączna kwota inwestycji: 400 000,00 zł

Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace związane z renowacją i konserwacją elewacji wież kościoła, w tym prace przygotowawcze, renowację i rekonstrukcję tynków i elementów artykulacji architektonicznej, roboty malarskie – II etap.

Celem inwestycji jest powstrzymanie degradacji zabytku będącego miejscem kultu religijnego, podniesienie atrakcyjności obiektu sakralnego, Świątynia pw. św. Andrzeja Boboli to kościół poewangelicki, siedziba jednej z  krotoszyńskich parafii.

Powiat jest wnioskodawcą – pozyskał dofinansowanie (98%)  z 2. edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji. Kwotę w formie dotacji przekazał parafii.