Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark

  • Łączna kwota inwestycji: 60 359,57 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ul. Zamkowy Folwark na odcinku 756 m2.

Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 32 060,00 zł.