Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Słodowej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Słodowa

  • Łączna kwota inwestycji: 749 309,61 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ul. Słodowej na odcinku o długości 529 m, przy dofinansowaniu Miasta i Gminy Krotoszyn w wysokości 476 585,00 zł.