Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Rawickiej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Rawicka

  • Łączna kwota inwestycji: 233 552,65 zł

Opis inwestycji

Remont ulicy Rawickiej w Krotoszynie na długości 270 m. Porozumienie z prywatnymi inwestorami.