Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Raszkowska

  • Łączna kwota inwestycji: 230 844,66 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ul. Raszkowskiej na odcinku o długości 883 m.

Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem Miasta i Gminy Krotoszyn.