Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Powstańców Wlkp. w Kobylinie

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Kobylin, ul. Powstańców Wlkp.

  • Łączna kwota inwestycji: 219 245,22 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ulicy Powstańców Wlkp. w Kobylinie na powierzchni 1922,10m2.

Dofinansowanie gminy Kobylin: 100 000,00 zł.