Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Powstańców Wlkp. w Kobylinie – chodnik

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Kobylin, ul. Powstańców Wlkp.

  • Łączna kwota inwestycji: 258 785,89 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie chodnika na powierzchni 311,50 m2 (zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków), zjazdy, chodniki, obramowanie jezdni i chodników z kostki kamiennej na powierzchni 458,49 m2, chodniki z płyt kamiennych na powierzchni 105,90 m2.

Całkowity koszt ww. robót wynosi 258 785,89 zł brutto, w tym dofinansowanie Gminy Kobylin – 50 % kosztów tj. 129 392,95 zł.