Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Klemczaka i Benickiej w Krotoszynie wraz z remontem kanalizacji deszczowej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Klemczaka i ul. Benicka

  • Łączna kwota inwestycji: 1 450 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano remont ulicy Klemczaka i Benickiej w Krotoszynie, z remontem kanalizacji deszczowej.