Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Baszkowskiej w Kobylinie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kobylin, ul. Baszkowska

  • Łączna kwota inwestycji: 440 100,93 zł

Opis inwestycji

Wykonano remont ulicy Baszkowskiej w Kobylinie na odcinku o długości 906m.

Inwestycję dofinansowała Gmina Kobylin.