Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ulicy Aleja Powstańców Wlkp. w Kobylinie

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Kobylin, Aleja Powstańców Wielkopolskich

  • Łączna kwota inwestycji: 243 817,83 zł

Opis inwestycji

Remont ulicy Aleja Powstańców Wlkp. w Kobylinie na długości  223 m, dofinansowanie Gminy Kobylin – 89 783,00 zł.