Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, Chachalnia

  • Łączna kwota inwestycji: 1 281 034,75 zł

Opis inwestycji

Poszerzono ścieżkę rowerową łączącą Krotoszyn z Chachalnią w gminie Zduny. Ta popularna trasa jest teraz bardziej bezpieczna i komfortowa dzięki powiatowej inwestycji wspartej dofinansowaniem gmin Krotoszyn i Zduny.

Prace dofinansował samorząd Zdun kwotą 330 000 zł, a samorząd  Krotoszyna kwotą 320 000 zł. Zakres prac obejmował również nadzór techniczny, odnowę oznakowania pionowego i oznakowania poziomego na całej długości.

Szerokość ścieżki pieszo – rowerowej wynosi 2,5m i jest oznakowana znakami C16-13.