Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont poddasza pałacu w Baszkowie

  • Rok inwestycji: 2016-2017

  • Miejsce inwestycji: Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112

  • Łączna kwota inwestycji: 1 207 403,99 zł

Opis inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont poddasza pałacu wraz z wieżą. Remont wykonany został w latach 2016-2017.

Wartość wykonanych robót to 1 207 403,99 zł.

Prace przeprowadzono w dwóch etapach. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na wieży pałacowej, zamontowano system oddymiania klatki schodowej zlokalizowanej w wieży, wykonano remont 7 pokoi na poddaszu oraz zakupiono nowe meble.