Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażewek – etap II

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Rozdrażewek, droga powiatowa nr 5155P

  • Łączna kwota inwestycji: 765 647,33 zł

Opis inwestycji

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Rozdrażewek – etap II. W listopadzie 2023 r. oddano do użytkowania wyremontowany w ramach zadania odcinek drogi.