Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont nawierzchni na istniejącej szerokości drogi powiatowej nr 5143P w miejscowości Borzęcice od km 0+908 do km 1+908

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Borzęcice, droga powiatowa 5143P

  • Łączna kwota inwestycji: 1 152 411,60 zł

Opis inwestycji

17 listopada 2023 roku oddano do użytkowania wyremontowaną drogę w Borzęcicach (gm. Koźmin Wlkp.). Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 576 205,80 zł, natomiast kwota całkowita inwestycji to 1 152 411,60 zł.