Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi w miejscowości Górka

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Górka

  • Łączna kwota inwestycji: 199 405,45 zł

Opis inwestycji

Remont drogi w miejscowości Górka  na długości  600 m.