Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi – poszerzenie na odcinku Rozdrażewek-Różopole

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: droga powiatowa Rozdrażewek - Różopole

  • Łączna kwota inwestycji: 186 238,19 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont drogi poszerzenie Rozdrażewek – Różopole na odcinku 548m i 313m.

Dofinansowanie Gminy Rozdrażew: 92 969,46 zł.