Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika w Trzemesznie

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Trzemeszno

  • Łączna kwota inwestycji: 157 836,50 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont chodnika w miejscowości Trzemeszno o powierzchni 653,29 m2. Zadanie zostało wykonane przy współudziale Gminy Rozdrażew, która dofinansowała inwestycję w wysokości 15 000,00 zł.