Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 270 614,00 zł

Opis inwestycji

Remont wykonano przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Rozdrażew.