Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika w miejscowości Smolice

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Smolice

  • Łączna kwota inwestycji: 62 059,70 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont chodnika w miejscowości  Smolice o długości 145 m.

Inwestycję zrealizowano przy dofinansowaniu Gminy Kobylin.