Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika – ulica Kaliska w Sulmierzycach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Sulmierzyce, ul. Kaliska

  • Łączna kwota inwestycji: 139 999,01 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji dokonano remontu chodnika na odcinku o długości 118m.  Inwestycję zrealizowano przy 50% dofinansowaniu Miasta Sulmierzyce.