Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika – ulica Krotoszyńska w Rozdrażewie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Rozdrażew, ul. Krotoszyńska

  • Łączna kwota inwestycji: 46 139,22 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji dokonano remontu chodnika na ulicy Krotoszyńskiej w Rozdrażewie.

Zakres inwestycji: 327,19m2.

 

Inwestycję dofinansowała Gmina Rozdrażew, która na ten cel przeznaczyła 23 069,61 zł.