Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Sulmierzyce, ul. Kaliska

  • Łączna kwota inwestycji: 93 091,27 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wyremontowano odcinek o długości 97 m.

Inwestycję zrealizowano przy dofinansowaniu Miasta Sulmierzyce w wysokości 46 545,63 zł.