Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach 4

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Sulmierzyce, ul. Kaliska

  • Łączna kwota inwestycji: 103 688,92 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach na odcinku  długości 153m. Inwestycję dofinansowało Miasto Sulmierzyce w wysokości 35 000,00 zł.