Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach 3

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Sulmierzyce, ul. Kaliska

  • Łączna kwota inwestycji: 91 438,74 zł

Opis inwestycji

Wykonanie remontu chodnika na ulicy Kaliskiej. Dofinansowanie Miasta Sulmierzyce.