Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach 2

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Sulmierzyce, ul. Kaliska

  • Łączna kwota inwestycji: 134 535,99 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont chodnika na ulicy Kaliskiej na odcinku o długości 145 m.  Zadanie zostało wykonane przy współudziale Miasta Sulmierzyce, które dofinansowało inwestycję w wysokości 65 000,00 zł.