Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sulmierzyce, ul. Kaliska

  • Łączna kwota inwestycji: 103 009,36 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji przeprowadzono remont ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach na odcinku o długości 110m.

Inwestycja została dofinansowana przez Miasto Sulmierzyce w wysokości 50 000,00 zł.