Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja ulicy Pleszewskiej w Koźminie Wlkp.

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Koźmin Wlkp.

  • Łączna kwota inwestycji: 800 000,00 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji wykonano modernizację ulicy Pleszewskiej w Koźminie Wielkopolskim na odcinku 950 metrów od ul. Floriańskiej do granic miasta na istniejącej szerokości – to zadanie, które Powiat Krotoszyński wykonał przy wsparciu gminy Koźmin Wielkopolski.

Zakres prac objął: ułożenie nowego dywanika asfaltowego, położenie warstwy wiążącej – 6cm, położenie warstwy ścieralnej – 5cm, obsypanie pobocza frezem. Dodatkowo zamontowano 5 kratek ściekowych.

Koszt inwestycji to 800 tys. zł, a wkład Gminy Koźmin Wielkopolski wyniósł 50 procent czyli 400 tys. zł.