Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ulicy Wiśniowej do ulicy św. Antoniego z wykonaniem ronda i ciągu pieszo-rowerowego

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Krotoszyn, ul. Stawna

  • Łączna kwota inwestycji: 1 692 578,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowywano odcinek ul. Stawnej od ul. Witosa w Krotoszynie do ul. Św. Antoniego oraz pobudowano rondo i ścieżkę pieszo-rowerowej.  Prace polegały na założeniu wzdłuż jezdni kostki betonowej, szarej, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie całej powierzchni, remont podjazdów do posesji.

Inwestycja dofinansowana z  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn.