Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylinie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Kobylin, ul. Kolejowa

  • Łączna kwota inwestycji: 1 302 000,00 zł

Opis inwestycji

Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie. Inwestycję dofinansowała kwotą 824 tys. zł gmina Kobylin, a 464 tys. 274,75 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na ulicy Kolejowej wykonano kanalizację deszczową, położono chodniki z kostki brukowej, a także nową nawierzchnię asfaltową. Zainstalowano znaki i progi zwalniające.