Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Koźmin Wlkp., ul. Floriańska

  • Łączna kwota inwestycji: 1 294 062,42 zł

Opis inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano odcinek o długości 867 m.

Inwestycja została wykonana w porozumieniu z gminą Koźmin Wielkopolski, która dofinansowała zadanie w ponad 51%.