Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim od DK nr 15

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Koźmin Wlkp., ul. Cieszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 5 376 737,00 zł

Opis inwestycji

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019. Wartość dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki wyniosła 2 382 362 zł.  Wkład partnera Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski to 1 497 187 zł.

W wyniku realizacji zadania przebudowano ulicę Cieszyńskiego o długości 1220 mb.